Voorwaarden Madat fair treasures

De op deze shop getoonde informatie wordt door Madat Fair Treasures met constante zorg en aandacht samengesteld.
Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
Madat Fair Treasures behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving, door te voeren.
Hoewel Madat Fair Treasures alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Madat Fair Treasures niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.
Madat Fair Treasures sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze shop.
Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag zonder schriftelijke toestemming van Madat Fair Treasures of bronvermelding geen gebruik worden gemaakt.
Voorwaarden Madat fair treasures